ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ

Το εξειδικευμένο και έμπιστο προσωπικό μας προσφέρει αξιόπιστες και υπεύθυνες λύσεις σε οποιαδήποτε ιδιωτική υπόθεση σας προβληματίζει. Ο εντοπισμός χαμένων προσώπων, οι ανευρέσεις δικαστικών στοιχείων, η εύρεση απόρρητων στοιχείων καθώς και η προστασία χώρων είναι μερικά από τα προβλήματα στα οποία το γραφείο μας σίγουρα θα σας δώσει λύση.