ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Χάρη στην εξειδίκευσή μας στον χώρο των ιδιωτικών ερευνών στον επιχειρηματικό τομέα μπορούμε να αναλάβουμε με υπευθυνότητα για εσάς πολύτιμες λύσεις για την εταιρεία σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: έλεγχος ιστορικού των υπαλλήλων, διαπίστωση για τη διαρροή πληροφοριών της επιχείρησής σας, έλεγχος ενεργειών των συνεργατών σας, έρευνες για οφειλέτες, ανάκτηση χρεών, έλεγχος τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Η πείρα μας αποτελεί ένα δυνατό «όπλο» στα χέρια σας, για να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής η εταιρεία σας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, διασφαλίζοντας πάντα απόλυτη εχεμύθεια για λογαριασμό σας.